Offerte aanvragen? 088 – 284 95 55

Natuurvrij maken

In de afgelopen decennia is steeds meer aandacht voor flora en fauna. Dit is een goede ontwikkeling voor de bescherming van dieren en diersoorten. Echter, het bouwproces van nieuwe woningen of renovatie van bestaande woningen kan hier soms raar in de knel komen. Als er bijvoorbeeld onverwacht een vleermuizensoort wordt aangetroffen in woningen, kan deze vondst leiden tot een onverwachte kostenpost. Maar gelukkig is er een oplossing. Wij hebben hiervoor de afgelopen jaren expertise opgebouwd en beschikken over de juiste diploma’s.

natuurvrij maken foto 2

Problemen voorkomen

Bij het isoleren van woningen zal er aandacht moeten zijn voor de leefomgeving van vleermuizen, zwaluwen en mussen. Door woningen of gebouwen, met name voorafgaand aan het broedseizoen, natuurvrij te maken, kunnen problemen worden voorkomen.

Dit wil zeggen dat alle kieren, gaten, tussenruimten en nestelplekken rondom de woningen diervriendelijk worden dichtgezet of afgezet. Gaten worden dusdanig slim dichtgezet, zodat de dieren er nog wel uit de woningen kunnen komen, maar niet meer naar binnen kunnen.

natuurvrij maken foto 1

Onze werkwijze

Nadat wij van u een getekende offerte hebben ontvangen, maken wij allereerst een afspraak met u om de woning natuurvrij te maken. Hierbij sluiten wij alle kieren en gaten af. Wij plaatsen op 2 plekken een exlusion flap voor een opening in de muur. Het liefste doen wij dit aan weerzijde van de woning. Door deze exclusion flap kunnen bijvoorbeeld vleermuizen wel naar buiten, maar niet meer terug naar binnen. Deze woning dient minimaal 5 dagen natuurvrij te zijn om de dierlijke bewoners de kans te geven de woning te verlaten. Nadat deze 5 dagen om zijn, kunnen wij verder gaan met het isoleren van de woning.

Vanuit overheidswege is er nog geen herziene werkwijze vastgesteld omtrent het isoleren van woningen die in lijn is met de wet natuurbescherming. Hier wordt momenteel door de brancheorganisatie Venin, ecologen en gecertificeerde instellingen samen met de overheid hard aan gewerkt. Hierover verwachten wij in de aankomende weken meer nieuws.